Ricik Ricik

0
1410

Sedulur sedulur egin pada kemutan ? Apa ora nggatekna merga agi kempis-kempis ngraksana ora panen ping telung labuhan (3 musim tanam), lha kiye tek wei ngerti. durung patia suwe para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, wakile inyong rika pada gemrudug meng jakarta, njaluk ketemu apa anu diundang nang Presiden Joko Widodo, terus apa kepentingane ? Para Wakil Rakyat sing jere makili Anggota Dewan Se Indonesia kuwe njaluk duwit tunjangan apa bae ditambah alias diundakna sebabe wis taunan tunjangane ora mundak mundak

Inyong sih 150% mendukung maring wakilku sing pada pinter pinter sekaligus mbenerna njaluk tunjangane mundak, tapi inyong juga gregetan alias gemletek maring Wakil Rakyat kiye sing nyatane atine lan pikirane pada keblinger apa kepriwe ? genah ngerti dana sekang Pemerintah sing disepiti alias di pangkas gede-gedean, akhire gampangane ngomong pembangunan ora nana terus masyarakate ora pada ngode, pertanian disebabken mangsa ketiga gersang (kemarau basah) akeh ama karo tanah sing wis ora subur, para among tani ora pada panen, panen ora bali wragade sing nggo ngrumati, lah kaum penginyongan puyeng paribasane “ kaya gabah diinteri, kaya walang di tempaling” kudune Anggota Dewan minangka pengejawantahane rakyat gawe gerakan sing tujuane ngentasna kaum panginyongan sing agi pating getawil, aja malah inyong pada sing agi setengah klenger ora dipikirna, rika Wakil Rakyat malah merjuangna awake dewek.

Inyong kabeh ngerti banget, para Wakil Rakyat gede banget biayane guli dadi Anggota Dewan, udu rahasia maning nek ora duwe duit atus-atusan juta angel kon dadi Anggota Dewan, Magang Anggota Dewan pintera sundul langit lan nang ati bener bener arep merjuangna rakyat, tapi angger modale KaTok (Teka teka tok) ora bisa aweh apa-apa liyane kur ngomong-ngomong tok, ya ora bakal ulih swara akeh alias ora dadi Anggota Dewan.

Masalah kuwe sing ndadekaken keprihatinan, nyatane kaum panginyongan esih kemlakap maring duwit, sing morale apik niat ati sucine apik arep memperjuangkan Rakyat tapi mung duwe modal “KATOK” tok mbok nangis nganti metu uluh getih angel kon di pilih nang rakyat, kiye berarti rakyat uga isih jendel pikirane.

Sedulur sing siki dadi wakil rakyat apa ndarani ora mumet ? ganu bar dilantik dadi Anggota Dewan, jere terus pada utang duit meng Bank, ora tambah mumet kepriwe ? duwit sing nggo utang Bank nggo nyaur utang nggo biaya nyalon, terus nggo DP mobil, dadi siki utange tambah rong lubang nyicil meng Bank plus cicilan mobil entong gajiane, ya gari utak atik otak sing bisa ulih, ora urus rakyate perih.

Malah jere ana, Wakil Rakyat ngomong terus terang meng Kepala-kepala Dinas sing duwe proyek nek deweke utange rendel kaya ketewel, tanggungan keluargane kemrewed kaya dawet, Kepala Dinase trenyuh dadi aweh proyek meng wakil kita padahal proyek kuwe kudune nggo kita. Para Wakilku yang terhormat, teteplah berjuang nggo rakyat, gusti Allah pirso banget kelakuan lahir lan bathine panjenengan kabeh tanpa disadari nang rika inyong mesti gusti Allah sing Maha Pinter, Maha Bener ora bakal keblinger, bakal paring pepadang, tuntunan lan pangayoman meng rika inyong asal gelem ndeleng nganggo mata bathin, aja nganggo mata duitan apa maning mata sing kur ngiling ilingi duweke liyan, nyontoh mata air sing selalune aweh tirta wening terus menerus maring inyong rika

Ya tunggu bae janjine Pak Joko Widodo bakal ngabulna penjaluke rika, tapi pada sing sabar, paling telat ya nek wis perek pilihan Presiden

Wakil Rakyat, Harapan Rakyat, Panutan Rakyat
Penulis : Saman Dipaleksana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here